Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Sidst opdateret: juli 21, 2021

Tak, fordi du vælger at være en del af vores fællesskab hos DeviceTests LLC ("Virksomheden", "vi", "os", "os", "vores"). Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og din ret til privatlivets fred. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller vores praksis med hensyn til dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på [email protected].

Når du besøger vores websted https://devicetests.com ("webstedet"), og mere generelt bruger en af vores tjenester ("tjenesterne", som omfatter webstedet), sætter vi pris på, at du stoler på os med dine personlige oplysninger. Vi tager dit privatliv meget alvorligt. I denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger forsøger vi at forklare dig på den klarest mulige måde, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvilke rettigheder du har i forhold til dem. Vi håber, at du tager dig tid til at læse den grundigt igennem, da den er vigtig. Hvis der er vilkår i denne fortrolighedserklæring, som du ikke er enig i, bedes du straks ophøre med at bruge vores tjenester.

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for alle oplysninger, der indsamles via vores tjenester (som som beskrevet ovenfor omfatter vores websted) samt alle relaterede tjenester, salg, markedsføring eller arrangementer.

Læs venligst denne fortrolighedserklæring omhyggeligt, da den vil hjælpe dig med at forstå, hvad vi gør med de oplysninger, som vi indsamler.

1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Oplysninger, der indsamles automatisk

Kort Sagt:Nogle oplysninger - såsom din Internet Protocol (IP)-adresse og/eller browser og enhedskarakteristika - indsamles automatisk, når du besøger vores websted.

Vi indsamler automatisk visse oplysninger, når du besøger, bruger eller navigerer på webstedet. Disse oplysninger afslører ikke din specifikke identitet (f.eks. dit navn eller kontaktoplysninger), men kan omfatte oplysninger om enhed og brug, f.eks. din IP-adresse, browser- og enhedskarakteristika, operativsystem, sprogpræferencer, henvisende URL'er, enhedens navn, land, placering, oplysninger om, hvordan og hvornår du bruger vores websted og andre tekniske oplysninger. Disse oplysninger er primært nødvendige for at opretholde sikkerheden og driften af vores websted og til vores interne analyse- og rapporteringsformål.

Som mange andre virksomheder indsamler vi også oplysninger via cookies og lignende teknologier.

De oplysninger, vi indsamler, omfatter:

 • Log- og brugsdata. Log- og brugsdata er servicerelaterede, diagnostiske, brugs- og præstationsoplysninger, som vores servere automatisk indsamler, når du tilgår eller bruger vores websted, og som vi registrerer i logfiler. Afhængigt af hvordan du interagerer med os, kan disse logdata omfatte din IP-adresse, oplysninger om enheden, browsertype og -indstillinger og oplysninger om din aktivitet på webstedet (f.eks. dato/tidsstempler i forbindelse med din brug, sider og filer, der er set, søgninger og andre handlinger, du foretager, f.eks. hvilke funktioner du bruger), oplysninger om enhedsbegivenheder (f.eks. systemaktivitet, fejlrapporter (undertiden kaldet "crash dumps") og hardwareindstillinger).
 • Enhedsdata. Vi indsamler enhedsdata såsom oplysninger om din computer, telefon, tablet eller anden enhed, som du bruger til at få adgang til webstedet. Afhængigt af den anvendte enhed kan disse enhedsdata omfatte oplysninger som f.eks. din IP-adresse (eller proxyserver), identifikationsnumre for enheden og programmet, placering, browsertype, hardwaremodel, internetudbyder og/eller mobiloperatør, operativsystem og oplysninger om systemkonfiguration.
 • Oplysninger om placering. Vi indsamler lokaliseringsdata såsom oplysninger om din enheds placering, som kan være enten præcise eller upræcise. Hvor mange oplysninger vi indsamler, afhænger af typen og indstillingerne for den enhed, du bruger til at få adgang til webstedet. Vi kan f.eks. bruge GPS og andre teknologier til at indsamle geolokaliseringsdata, der fortæller os din aktuelle placering (baseret på din IP-adresse). Du kan fravælge at give os lov til at indsamle disse oplysninger enten ved at nægte adgang til oplysningerne eller ved at deaktivere din indstilling for placering på din enhed. Bemærk dog, at hvis du vælger at fravælge dette, kan du muligvis ikke bruge visse aspekter af tjenesterne.

2. HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?

Kort Sagt: Vi behandler dine oplysninger til formål baseret på legitime forretningsinteresser, opfyldelse af vores kontrakt med dig, overholdelse af vores juridiske forpligtelser og/eller dit samtykke.

Vi bruger personlige oplysninger, der indsamles via vores websted, til en række forretningsformål, der er beskrevet nedenfor. Vi behandler dine personlige oplysninger til disse formål på baggrund af vores legitime forretningsinteresser, for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig, med dit samtykke og/eller for at overholde vores juridiske forpligtelser. Vi angiver de specifikke behandlingsgrunde, som vi støtter os på, ved siden af hvert formål, der er anført nedenfor.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler eller modtager:

 • Til at sende administrative oplysninger til dig. Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at sende dig oplysninger om produkter, tjenester og nye funktioner og/eller oplysninger om ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker.
 • Til at beskytte vores tjenester. Vi kan bruge dine oplysninger som led i vores bestræbelser på at holde vores websted sikkert og beskyttet (f.eks. til overvågning og forebyggelse af svig).
 • For at håndhæve vores vilkår , betingelser og politikker til forretningsformål, for at overholde juridiske og lovgivningsmæssige krav eller i forbindelse med vores kontrakt.
 • For at reagere på juridiske anmodninger og forhindre skade. Hvis vi modtager en stævning eller anden juridisk anmodning, kan vi have brug for at inspicere de data, vi har, for at afgøre, hvordan vi skal reagere.
 • Til andre forretningsmæssige formål. Vi kan bruge dine oplysninger til andre forretningsformål, f.eks. til dataanalyse, identifikation af brugstendenser, bestemmelse af effektiviteten af vores reklamekampagner og til at evaluere og forbedre vores websted, produkter, markedsføring og din oplevelse. Vi kan bruge og gemme disse oplysninger i aggregeret og anonymiseret form, så de ikke forbindes med individuelle slutbrugere og ikke indeholder personlige oplysninger. Vi vil ikke bruge identificerbare personlige oplysninger uden dit samtykke.

3. VIL DINE OPLYSNINGER BLIVE DELT MED ANDRE?

Kort Sagt: Vi deler kun oplysninger med dit samtykke, for at overholde lovgivningen, for at yde dig tjenester, for at beskytte dine rettigheder eller for at opfylde forretningsmæssige forpligtelser.

Vi kan behandle eller dele dine data, som vi har, på følgende retsgrundlag:

 • Samtykke: Vi kan behandle dine data, hvis du har givet os specifikt samtykke til at bruge dine personlige oplysninger til et bestemt formål.
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine data, når det er rimeligt nødvendigt for at opnå vores legitime forretningsinteresser.
 • Udførelse af en kontrakt: Hvis vi har indgået en kontrakt med dig, kan vi behandle dine personlige oplysninger for at opfylde betingelserne i vores kontrakt.
 • Juridiske forpligtelser: Vi kan videregive dine oplysninger, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det for at overholde gældende lovgivning, statslige anmodninger, en retssag, en retskendelse eller en retlig proces, f.eks. som svar på en retskendelse eller en stævning (herunder som svar på offentlige myndigheder for at opfylde krav om national sikkerhed eller retshåndhævelse).
 • Vigtige interesser: Vi kan videregive dine oplysninger, hvis vi mener, at det er nødvendigt for at undersøge, forhindre eller træffe foranstaltninger vedrørende potentielle overtrædelser af vores politikker, mistanke om svig, situationer, der involverer potentielle trusler mod personers sikkerhed og ulovlige aktiviteter, eller som bevismateriale i en retssag, som vi er involveret i.

Mere specifikt kan det være nødvendigt for os at behandle dine data eller dele dine personlige oplysninger i følgende situationer:

 • Virksomhedsoverførsler. Vi kan dele eller overføre dine oplysninger i forbindelse med eller under forhandlinger om en fusion, salg af virksomhedens aktiver, finansiering eller overtagelse af hele eller en del af vores virksomhed til en anden virksomhed.

4. BRUGER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

Kort Sagt: Vi kan bruge cookies og andre sporingsteknologier til at indsamle og gemme dine oplysninger.

Vi kan bruge cookies og lignende sporingsteknologier (som f.eks. web beacons og pixels) til at få adgang til eller gemme oplysninger. Specifikke oplysninger om, hvordan vi bruger sådanne teknologier, og hvordan du kan afvise visse cookies, findes i vores Cookie Notice.

5. OVERFØRES DINE OPLYSNINGER INTERNATIONALT?

Kort Sagt: Vi kan overføre, opbevare og behandle dine oplysninger i andre lande end dit eget land.

Vores servere er placeret i USA. Hvis du får adgang til vores websted udefra, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger kan blive overført til, opbevaret og behandlet af os i vores faciliteter og af de tredjeparter, som vi kan dele dine personlige oplysninger med (se "BLIVER DINE OPLYSNINGER DELT MED NOGLE?" ovenfor), i og andre lande.

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Det Forenede Kongerige (UK), har disse lande ikke nødvendigvis databeskyttelseslove eller andre lignende love, der er lige så omfattende som dem i dit land. Vi vil dog træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende lovgivning.

6. HVAD ER VORES HOLDNING TIL TREDJEPARTERS WEBSTEDER?

Kort Sagt: Vi er ikke ansvarlige for sikkerheden af oplysninger, som du deler med tredjepartsudbydere, der reklamerer for vores websted, men som ikke er tilknyttet dette.

Hjemmesiden kan indeholde reklamer fra tredjeparter, som ikke er tilknyttet os, og som kan indeholde links til andre hjemmesider, onlinetjenester eller mobilapplikationer. Vi kan ikke garantere sikkerheden og fortroligheden af de data, som du giver til tredjeparter. Alle data, der indsamles af tredjeparter, er ikke omfattet af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller fortroligheds- og sikkerhedspraksis og -politikker hos tredjeparter, herunder andre websteder, tjenester eller applikationer, der kan være knyttet til eller fra webstedet. Du bør gennemgå sådanne tredjeparters politikker og kontakte dem direkte for at få svar på dine spørgsmål.

7. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?

Kort Sagt: Vi opbevarer dine oplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre andet er påkrævet ved lov.

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe, som det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov (f.eks. af skattemæssige, regnskabsmæssige eller andre juridiske krav). Intet formål i denne meddelelse kræver, at vi opbevarer dine personlige oplysninger i mere end 1 år.

Når vi ikke længere har noget løbende legitimt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere sådanne oplysninger, eller, hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personlige oplysninger er blevet opbevaret i backup-arkiver), vil vi opbevare dine personlige oplysninger sikkert og isolere dem fra yderligere behandling, indtil det er muligt at slette dem.

8. HVORDAN OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER SIKKERT?

Kort Sagt: Vi tilstræber at beskytte dine personlige oplysninger gennem et system af organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte sikkerheden af alle personlige oplysninger, som vi behandler. Men på trods af vores sikkerhedsforanstaltninger og bestræbelser på at sikre dine oplysninger kan ingen elektronisk overførsel over internettet eller teknologi til lagring af oplysninger garanteres at være 100 % sikker, så vi kan ikke love eller garantere, at hackere, cyberkriminelle eller andre uautoriserede tredjeparter ikke vil være i stand til at omgå vores sikkerhed og uberettiget indsamle, få adgang til, stjæle eller ændre dine oplysninger. Selv om vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, er overførsel af personlige oplysninger til og fra vores websted på egen risiko. Du bør kun få adgang til webstedet i et sikkert miljø.

9. HVAD ER DINE RETTIGHEDER TIL PRIVATLIVETS FRED?

Kort Sagt: Du kan til enhver tid gennemgå, ændre eller opsige din konto.

Hvis du er bosiddende i EØS eller Storbritannien, og du mener, at vi behandler dine personlige oplysninger ulovligt, har du også ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Du kan finde deres kontaktoplysninger her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Hvis du er bosiddende i Schweiz, kan du finde kontaktoplysningerne til databeskyttelsesmyndighederne her: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies og lignende teknologier: De fleste webbrowsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Hvis du foretrækker det, kan du normalt vælge at indstille din browser til at fjerne cookies og til at afvise cookies. Hvis du vælger at fjerne cookies eller afvise cookies, kan det påvirke visse funktioner eller tjenester på vores websted. Hvis du vil fravælge interessebaseret annoncering fra annoncører på vores websted, kan du besøge http://www.aboutads.info/choices/.

10. KONTROLFUNKTIONER FOR "DO-NOT-TRACK"-FUNKTIONER

De fleste webbrowsere og nogle mobile styresystemer og mobilapplikationer indeholder en funktion eller indstilling til Do-Not-Track ("DNT"), som du kan aktivere for at signalere, at du ikke ønsker at få overvåget og indsamlet data om dine browsingaktiviteter på nettet. På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet en ensartet teknologisk standard for genkendelse og gennemførelse af DNT-signaler. Derfor reagerer vi i øjeblikket ikke på DNT-browsersignaler eller andre mekanismer, der automatisk meddeler dit valg om ikke at blive sporet online. Hvis der vedtages en standard for onlinesporing, som vi skal følge i fremtiden, vil vi informere dig om denne praksis i en revideret version af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

11. HAR INDBYGGERE I CALIFORNIEN SÆRLIGE RETTIGHEDER TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Kort Sagt: Ja, hvis du er bosiddende i Californien, har du særlige rettigheder med hensyn til adgang til dine personlige oplysninger.

California Civil Code Section 1798.83, også kendt som "Shine The Light"-loven, tillader vores brugere, der er bosiddende i Californien, at anmode om og få oplysninger fra os en gang om året og gratis om kategorier af personlige oplysninger (hvis nogen), som vi har videregivet til tredjeparter til direkte markedsføringsformål, og navne og adresser på alle tredjeparter, som vi har delt personlige oplysninger med i det umiddelbart foregående kalenderår. Hvis du er bosiddende i Californien og ønsker at fremsætte en sådan anmodning, bedes du sende din anmodning skriftligt til os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du er under 18 år, bor i Californien og har en registreret konto på webstedet, har du ret til at anmode om fjernelse af uønskede data, som du offentliggør på webstedet. For at anmode om fjernelse af sådanne data skal du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger og angive den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, samt en erklæring om, at du er bosiddende i Californien. Vi sørger for, at dataene ikke vises offentligt på webstedet, men vær opmærksom på, at dataene muligvis ikke fjernes fuldstændigt eller fuldstændigt fra alle vores systemer (f.eks. sikkerhedskopier osv.).

12. FORETAGER VI OPDATERINGER AF DENNE MEDDELELSE?

Kort Sagt: Ja, vi opdaterer denne meddelelse efter behov for at overholde de relevante love.

Vi kan opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. Den opdaterede version vil blive angivet med en opdateret "Revideret"-dato, og den opdaterede version vil træde i kraft, så snart den er tilgængelig. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, kan vi underrette dig enten ved at sætte en meddelelse om sådanne ændringer op på en fremtrædende plads eller ved direkte at sende dig en meddelelse. Vi opfordrer dig til at læse denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ofte for at være informeret om, hvordan vi beskytter dine oplysninger.

13. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS OM DENNE MEDDELELSE?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne meddelelse, kan du sende os en e-mail på [email protected].