Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: 21. juli 2021

ACCEPT AF VILKÅRENE

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed ("du") og DeviceTests LLC ("selskabet", "vi", "os" eller "vores"), vedrørende din adgang til og brug af https://devicetests.com/-webstedet samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsted eller mobilapplikation, der er relateret, forbundet eller på anden måde forbundet hertil (samlet benævnt "webstedet"). Du accepterer, at du ved at få adgang til webstedet har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse brugsbetingelser. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUGSBETINGELSER, ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT FOR DIG AT BRUGE WEBSTEDET, OG DU SKAL STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE DET.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse brugsbetingelser fra tid til anden . Vi vil gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer ved at opdatere datoen for "Sidst opdateret" i disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage en specifik meddelelse om hver enkelt af disse ændringer. Sørg for at tjekke de gældende vilkår, hver gang du bruger vores websted, så du forstår, hvilke vilkår der gælder. Du vil være underlagt og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og have accepteret ændringerne i eventuelle reviderede Vilkår for brug ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, hvor sådanne reviderede Vilkår for brug er blevet offentliggjort.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af personer eller enheder i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med love eller regler, eller som ville underlægge os et registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er alene ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning, hvis og i det omfang lokal lovgivning er gældende.

Webstedet er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke bestemmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge dette websted, hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love. Du må ikke bruge webstedet på en måde, som ville være i strid med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webstedet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller registrere sig på webstedet.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom, og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, hjemmesidedesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet "indhold") og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt heri ("mærker"), ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os og er beskyttet af ophavsrets- og varemærkelovgivning og forskellige andre immaterielle rettigheder og love om illoyal konkurrence i USA, international ophavsretslovgivning og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres på webstedet "SOM DET ER" udelukkende til din information og personlige brug. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse brugsbetingelser, må ingen dele af webstedet og intet indhold eller varemærker kopieres, reproduceres, sammenfattes, genudgives, uploades, offentliggøres, offentliggøres, vises offentligt, kodes, oversættes, overføres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af det indhold, som du har fået adgang til, udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet dig til og på webstedet, indholdet og mærkerne.

BRUGERREPRÆSENTATIONER

Ved at bruge webstedet erklærer og garanterer du, at: (1) du har den juridiske kapacitet og accepterer at overholde disse brugsbetingelser; (2) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du er bosat; (3) du ikke vil få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, uanset om det er via en bot, et script eller på anden måde; (4) du ikke vil bruge webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål; og (5) din brug af webstedet ikke vil overtræde gældende love eller regler.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del heraf).

FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andre formål end dem, som vi stiller webstedet til rådighed for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med kommercielle aktiviteter, undtagen dem, der specifikt er godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du, at du ikke må:

 1. Systematisk hente data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller sammensætte, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller fortegnelse uden skriftlig tilladelse fra os.
 2. At snyde, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i forsøg på at få kendskab til følsomme kontooplysninger som f.eks. brugeradgangskoder.
 3. Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af webstedet og/eller indholdet på webstedet.
 4. Nedgøre, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.
 5. Bruge oplysninger fra webstedet til at chikanere, misbruge eller skade en anden person.
 6. gøre uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsende falske rapporter om misbrug eller dårlig opførsel.
 7. Bruge webstedet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller bestemmelser.
 8. Indgå i uautoriseret framing af eller linking til webstedet.
 9. Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) virus, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udstationering af gentagne tekster), som forstyrrer en parts uforstyrrede brug og nydelse af webstedet eller ændrer, forringer, afbryder, afbryder, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af webstedet.
 10. At foretage nogen form for automatiseret brug af systemet, f.eks. ved hjælp af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser eller ved hjælp af data mining, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udtrækning af data.
 11. Sletning af ophavsret eller andre ejendomsretlige meddelelser fra ethvert indhold.
 12. Forsøge at udgive sig for at være en anden bruger eller person eller bruge en anden brugers brugernavn.
 13. Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies eller andre lignende enheder (undertiden benævnt "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").
 14. Forstyrre, afbryde eller skabe en unødig belastning af webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med webstedet.
 15. Chikanere, genere, intimidere eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af webstedet til dig.
 16. Forsøg på at omgå foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet eller dele af webstedet.
 17. Kopiering eller tilpasning af webstedets software, herunder, men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
 18. Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, dechifrere, dekompilere, demontere eller foretage reverse engineering af nogen af de programmer, der udgør eller på nogen måde udgør en del af webstedet.
 19. Bortset fra hvad der kan være resultatet af standard søgemaskine- eller internetbrowserbrug, må du ikke bruge, starte, udvikle eller distribuere automatiserede systemer, herunder uden begrænsning enhver spider, robot, snydeværktøj, scraper eller offline-læser, der får adgang til webstedet, eller bruge eller starte et uautoriseret script eller anden software.
 20. Bruge en købsmægler eller indkøbsagent til at foretage køb på webstedet.
 21. Gør uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mailadresser på brugere på elektronisk eller anden vis med henblik på at sende uopfordrede e-mails eller oprettelse af brugerkonti på automatiseret vis eller under falske forudsætninger.
 22. Bruge webstedet som en del af et forsøg på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til indtægtsskabende aktiviteter eller kommercielle foretagender.

BRUGERGENEREREDE BIDRAG

Webstedet tilbyder ikke brugere at indsende eller sende indhold. Vi kan give dig mulighed for at oprette, indsende, offentliggøre, vise, transmittere, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet benævnt "bidrag"). Bidrag kan være synlige for andre brugere af webstedet og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, som du sender, blive behandlet i overensstemmelse med webstedets privatlivspolitik. Når du opretter eller stiller Bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du dermed, at:

 1. Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, downloading eller kopiering af dine Bidrag krænker ikke og vil ikke krænke tredjemands ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmeligheder eller moralske rettigheder.
 2. Du er ophavsmand og ejer af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigørelser og tilladelser til at bruge og give os, webstedet og andre brugere af webstedet tilladelse til at bruge dine bidrag på enhver måde, der er omhandlet i webstedet og disse brugsbetingelser.
 3. Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar person i dine bidrag til at bruge navn eller billede af hver enkelt identificerbar person for at muliggøre inddragelse og brug af dine bidrag på enhver måde, der er omhandlet af webstedet og disse vilkår for brug.
 4. Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.
 5. Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, pyramidespil, kædebreve, spam, masseudsendelser eller andre former for opfordringer.
 6. Dine bidrag er ikke obskønne, utugtige, utugtige, sjofle, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, ærekrænkende eller på anden måde anstødelige (efter vores vurdering).
 7. Dine bidrag må ikke latterliggøre, håne, nedgøre, intimidere eller misbruge nogen.
 8. Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske betydning af disse udtryk) andre personer eller til at fremme vold mod en bestemt person eller gruppe af personer.
 9. Dine bidrag overtræder ikke gældende love, bestemmelser eller regler.
 10. Dine bidrag krænker ikke tredjemands privatliv eller reklamerettigheder.
 11. Dine bidrag overtræder ikke gældende lovgivning om børnepornografi eller har på anden måde til formål at beskytte mindreåriges sundhed eller velfærd.
 12. Dine bidrag må ikke indeholde fornærmende kommentarer, der har forbindelse med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.
 13. Dine bidrag overtræder ikke på anden måde eller linker til materiale, der overtræder nogen af bestemmelserne i disse brugsbetingelser eller nogen gældende lov eller bestemmelse.

Enhver brug af webstedet i strid med ovenstående overtræder disse brugsbetingelser og kan bl.a. medføre, at dine rettigheder til at bruge webstedet opsiges eller suspenderes.

BIDRAGSLICENS

Du og webstedet accepterer, at vi kan få adgang til, gemme, behandle og bruge alle oplysninger og personoplysninger, som du giver i henhold til vilkårene i privatlivspolitikken og dine valg (herunder indstillinger).

Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende webstedet accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du beholder det fulde ejerskab af alle dine bidrag og alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle udsagn eller erklæringer i dine Bidrag, som du har givet i noget område på webstedet. Du er alene ansvarlig for dine Bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os for ethvert ansvar og at afstå fra enhver retssag mod os i forbindelse med dine Bidrag.

INDSENDELSER

Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, idéer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet ("Indsendelser"), som du giver os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom. Vi ejer enerettighederne, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og har ret til ubegrænset brug og udbredelse af disse indsendelser til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig. Du giver hermed afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indsendelser, og du garanterer hermed, at sådanne indsendelser er dine originale indsendelser, eller at du har ret til at indsende sådanne indsendelser. Du accepterer, at der ikke kan gøres regres mod os i forbindelse med påstået eller faktisk krænkelse eller misbrug af nogen form for ejendomsrettighed i dine indsendelser.

WEBSTED OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER

Webstedet kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder ("Tredjepartswebsteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer, software og andet indhold eller elementer, der tilhører eller stammer fra tredjeparter ("Tredjepartsindhold"). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke af os med hensyn til nøjagtighed, hensigtsmæssighed eller fuldstændighed, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsteder, der er tilgængelige via webstedet, eller for tredjepartsindhold, der er offentliggjort på, tilgængeligt via eller installeret fra webstedet, herunder indhold, nøjagtighed, krænkelse, meninger, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker for eller indeholdt i tredjepartswebstederne eller tredjepartsindholdet. Medtagelse af, link til eller tilladelse til brug eller installation af nogen tredjepartswebsteder eller noget tredjepartsindhold indebærer ikke, at vi godkender eller støtter dem. Hvis du beslutter dig for at forlade webstedet og få adgang til tredjepartswebstederne eller for at bruge eller installere indhold fra tredjeparter, gør du det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse brugsbetingelser ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder fortrolighed og dataindsamlingspraksis, for ethvert websted, som du navigerer til fra webstedet, eller som vedrører ethvert program, du bruger eller installerer fra webstedet. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske via andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar i forbindelse med sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den pågældende tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os skadesløs for enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os skadesløs for ethvert tab, som du måtte lide, eller skade, som du måtte have lidt i forbindelse med eller som på nogen måde skyldes indhold fra tredjepart eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

ADVERTISERS

Vi tillader annoncører at vise deres reklamer og andre oplysninger på visse områder af webstedet, f.eks. sidebar-reklamer eller bannerreklamer. Hvis du er annoncør, skal du tage det fulde ansvar for alle annoncer, du placerer på webstedet, og alle tjenester, der leveres på webstedet, eller produkter, der sælges via disse annoncer. Endvidere garanterer og erklærer du som annoncør, at du har alle rettigheder og beføjelser til at placere annoncer på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder, reklamerettigheder og kontraktmæssige rettigheder. Vi stiller blot pladsen til rådighed til at placere sådanne annoncer, og vi har ingen andre forbindelser med annoncørerne.

FORVALTNING AF WEBSTEDET

Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til at: (1) overvåge webstedet for overtrædelser af disse brugsbetingelser; (2) træffe passende juridiske foranstaltninger mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse brugsbetingelser, herunder uden begrænsning, at rapportere en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores eget skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) ethvert af dine bidrag eller enhver del heraf; (4) efter vores eget skøn og uden begrænsning, meddelelse eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på anden måde belaster vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der har til formål at beskytte vores rettigheder og ejendom og at fremme en korrekt funktion af webstedet.

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi går meget op i databeskyttelse og sikkerhed. Læs venligst vores privatlivspolitik: https://devicetests.com/da/fortrolighedspolitik. Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er indarbejdet i disse brugsbetingelser. Vær venligst opmærksom på, at webstedet er hostet i USA. Hvis du får adgang til webstedet fra en anden region i verden med love eller andre krav vedrørende indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i USA, overfører du ved din fortsatte brug af webstedet dine data til USA, og du accepterer, at dine data overføres til og behandles i USA.

VARIGHED OG OPSIGELSE

Disse brugsbetingelser forbliver fuldt ud i kraft, så længe du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUGSBETINGELSER FORBEHOLDER VI OS RET TIL EFTER EGET SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR AT NÆGTE ENHVER PERSON ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET (HERUNDER BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSER) AF EN HVILKEN SOM HELST GRUND ELLER UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD PÅ EN ERKLÆRING, GARANTI ELLER AFTALE I DISSE BRUGSBETINGELSER ELLER PÅ GÆLDENDE LOVE ELLER BESTEMMELSER. VI KAN OPSIGE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE PÅ WEBSTEDET ELLER SLETTE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU HAR OFFENTLIGGJORT, NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL EFTER EGET SKØN.

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en hvilken som helst grund, er det forbudt for dig at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selv om du muligvis handler på vegne af tredjeparten. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige retsmidler.

ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af enhver grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Vi forbeholder os også ret til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel til enhver tid. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, prisændringer, suspension eller ophør af webstedet.

Vi kan ikke garantere, at webstedet vil være tilgængeligt til enhver tid. Vi kan opleve hardware-, software- eller andre problemer eller have behov for at udføre vedligeholdelse i forbindelse med webstedet, hvilket kan medføre afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde ændre webstedet til enhver tid eller af enhver grund uden at give dig besked. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skader eller ulemper som følge af din manglende adgang til eller brug af webstedet i forbindelse med nedetid eller afbrydelse af webstedet. Intet i disse brugsbetingelser skal fortolkes således, at det forpligter os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

GÆLDENDE LOV

Disse betingelser er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i Estland, og anvendelsen af FN's konvention om kontrakter om internationale køb af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis du har dit sædvanlige opholdssted i EU, og du er forbruger, har du desuden den beskyttelse, som du er omfattet af de obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i dit bopælsland. DeviceTests LLC og du selv accepterer begge at underkaste dig den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i Harjumaa, hvilket betyder, at du kan fremsætte et krav om at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse brugsbetingelser i Estland eller i det EU-land, hvor du er bosat.

BILÆGGELSE AF TVISTER

Uformelle forhandlinger

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, kontrovers eller krav i forbindelse med disse brugsbetingelser (hver "tvist" og kollektivt "tvister"), som enten du eller vi (individuelt en "part" og kollektivt "parterne") har rejst, er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er omhandlet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage, før der indledes en voldgift. Sådanne uformelle forhandlinger indledes efter skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

Bindende voldgift

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med forholdet mellem parterne i denne kontrakt, afgøres af én voldgiftsmand, der vælges i overensstemmelse med voldgiftsreglerne og de interne regler for Den Europæiske Voldgiftsret, der er en del af Det Europæiske Voldgiftscenter med hjemsted i Strasbourg, og som er gældende på det tidspunkt, hvor anmodningen om voldgift indgives, og som med vedtagelsen af denne klausul accepteres. Voldgiftsstedet er Tallinn, Estland. Proceduresproget er engelsk. De materielle retsregler, der finder anvendelse, er Estlands lovgivning.

Restriktioner

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det omfang loven tillader det, (a) må ingen voldgiftssag forenes med nogen anden procedure, (b) der er ingen ret eller bemyndigelse til at lade en tvist blive voldgiftsbehandlet på grundlag af et gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer, og (c) der er ingen ret eller bemyndigelse til at indbringe en tvist i en påstået repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer.

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser om uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) tvister, der har til formål at håndhæve eller beskytte eller vedrører gyldigheden af en parts intellektuelle ejendomsrettigheder, (b) tvister, der vedrører eller udspringer af påstande om tyveri, piratkopiering, krænkelse af privatlivets fred eller uautoriseret brug, og (c) krav om påbud. Hvis denne bestemmelse anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vælger ingen af parterne at lade en tvist, der falder ind under den del af denne bestemmelse, der anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, blive afgjort af en kompetent domstol inden for de domstole, der er anført som værneting ovenfor, og parterne accepterer at underkaste sig denne domstols personlige jurisdiktion.

RETTELSER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid og uden forudgående varsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET LEVERES PÅ ET "AS-IS" OG "AS-AVAILABLE" GRUNDLAG. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG VORES TJENESTER SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN BRUG AF DET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF SIDENS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF WEBSTEDER, DER ER KNYTTET TIL SIDEN, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR (1) FEJL, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER MATERIELLE SKADER AF ENHVER ART SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF SIDEN, (3) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER GEMT DERI, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA WEBSTEDET, (5) ALLE FEJL, VIRA, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM WEBSTEDET AF EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) ALLE FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIGGJORT, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER OS IKKE ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA WEBSTEDET, ET WEBSTED MED HYPERLINK ELLER ET WEBSTED ELLER EN MOBILAPPLIKATION, DER ER VIST I ET BANNER ELLER ANDEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTEYDELSE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER RELEVANT.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TABT INDTÆGT, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELV OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET DET MODSATTE HERI ER VORES ANSVAR OVER FOR DIG UANSET ÅRSAG OG UANSET SØGSMÅLETS FORM TIL ENHVER TID BEGRÆNSET TIL $5.000,00 USD. VISSE AMERIKANSKE STATSLOVE OG INTERNATIONALE LOVE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE ERSTATNINGER. HVIS DISSE LOVE GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU HAR MULIGVIS YDERLIGERE RETTIGHEDER.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløs, herunder vores datterselskaber, associerede selskaber og alle vores respektive ledere, agenter, partnere og medarbejdere, fra og mod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, der er fremsat af en tredjepart på grund af eller som følge af: (1) brug af webstedet; (2) brud på disse brugsbetingelser; (3) brud på dine erklæringer og garantier i disse brugsbetingelser; (4) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (5) enhver overdreven skadelig handling over for enhver anden bruger af webstedet, som du har forbindelse med via webstedet. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, som du skal holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med os om vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om sådanne krav, søgsmål eller retssager, som er omfattet af denne erstatning, når vi bliver opmærksomme på dem.

BRUGERDATA

Vi opbevarer visse data, som du overfører til webstedet med henblik på at administrere webstedets ydeevne samt data vedrørende din brug af webstedet. Selv om vi foretager regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du alene ansvarlig for alle data, som du overfører, eller som vedrører aktiviteter, du har foretaget ved brug af webstedet. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller forvanskning af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller en sådan forvanskning af sådanne data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OG UNDERSKRIFTER

Besøg på webstedet, afsendelse af e-mails til os og udfyldelse af onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert lovkrav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTEGNELSER SAMT ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG OPTEGNELSER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER GENNEMFØRT AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav i henhold til love, bestemmelser, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver originalunderskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på anden måde end elektronisk.

BRUGERE OG INDBYGGERE I CALIFORNIEN

Hvis en klage over os ikke er løst på tilfredsstillende vis, kan du kontakte Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

DIVERSE OPLYSNINGER

Disse brugsbetingelser og alle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på webstedet eller med hensyn til webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser skal ikke betragtes som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse brugsbetingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Vi kan til enhver tid overdrage alle eller en del af vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af årsager, som ligger uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Der er ikke skabt noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse brugsbetingelser eller brugen af webstedet. Du accepterer, at disse brugsbetingelser ikke vil blive fortolket imod os i kraft af, at vi har udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, som du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og på, at parterne ikke har underskrevet disse brugsbetingelser.

KONTAKT OS

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at få yderligere oplysninger om brugen af webstedet bedes du kontakte os på: [email protected].