Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 21 juli 2021

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij DeviceTests LLC ("bedrijf", "wij", "ons", "onze"). Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Wanneer u onze website https://devicetests.com (de "Website") bezoekt, en meer in het algemeen gebruik maakt van een van onze diensten (de "Diensten", waaronder de Website), stellen wij het op prijs dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. Wij hopen dat u even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Indien er bepalingen in deze privacyverklaring zijn waar u niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die verzameld wordt via onze Diensten (die, zoals hierboven beschreven, onze Website omvat), evenals alle verwante diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u begrijpt wat we doen met de informatie die we verzamelen.

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Automatisch verzamelde informatie

In het kort:Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapporteringsdoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website (zoals de datum/tijd-stempels in verband met uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms 'crash dumps' genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel Internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Merk echter op dat als u ervoor kiest zich af te melden, u mogelijk bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw informatie voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of uw toestemming.

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze Website is verzameld voor een verscheidenheid aan zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij vermelden de specifieke verwerkingsgronden waarop wij ons beroepen naast elk hieronder vermeld doel.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

 • Om administratieve informatie naar u te sturen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te sturen over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid.
 • Om onze diensten te beschermen. Wij kunnen uw informatie gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor fraudebewaking en -preventie).
 • Om onze voorwaarden , voorwaarden en beleid voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of in verband met ons contract.
 • Om te reageren op juridische verzoeken en schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, kan het nodig zijn dat we de gegevens in ons bezit inzien om te bepalen hoe we moeten reageren.
 • Voor andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Website, producten, marketing en uw ervaring. Wij kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet in verband wordt gebracht met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. Wij zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

In het kort: Wij delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken, verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de voorwaarden van ons contract.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving).
 • Vitale belangen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of ondernemen van actie met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, verdenking van fraude, situaties waarbij sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.

Meer specifiek kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACERINGSTECHNOLOGIEËN?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere traceringstechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en soortgelijke traceringstechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, is te vinden in onze Cookie Notice.

5. WORDT UW INFORMATIE INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?

In het kort: Wij kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.

Onze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. Als u onze Website van buitenaf bezoekt, wees u er dan van bewust dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen in en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derden met wie wij uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie "WORDT UW INFORMATIE GEDEELD MET IEDEREEN?" hierboven), in en andere landen.

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK), dan hebben deze landen mogelijk niet noodzakelijkerwijs wetten inzake gegevensbescherming of andere soortgelijke wetten die even uitgebreid zijn als die in uw land. Wij zullen echter alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

6. WAT IS ONS STANDPUNT TEN AANZIEN VAN WEBSITES VAN DERDEN?

In het kort: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derde aanbieders die adverteren voor, maar niet gelieerd zijn aan, onze Website.

De Website kan advertenties bevatten van derden die niet aan ons gelieerd zijn en die kunnen linken naar andere websites, online diensten of mobiele applicaties. Wij kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Alle gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy- en veiligheidspraktijken en het beleid van derden, met inbegrip van andere websites, diensten of toepassingen die kunnen worden gekoppeld aan of vanaf de Website. U dient het beleid van dergelijke derde partijen te bekijken en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Voor geen enkel doel in deze kennisgeving zullen wij uw persoonlijke gegevens langer dan 1 jaar moeten bewaren.

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij dergelijke informatie ofwel verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van enige verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

8. HOE HOUDEN WIJ UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Echter, ondanks onze beveiligingen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen, of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan, en op ongepaste wijze uw informatie te verzamelen, te openen, te stelen, of te wijzigen. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Website op uw eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

Als u een inwoner bent van de EER of het VK en u bent van mening dat wij uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u inwoner bent van Zwitserland, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u meestal uw browser zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Website. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Website bezoekt u http://www.aboutads.info/choices/.

10. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten controleren en verzamelen. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch kunt aangeven dat u niet online gevolgd wilt worden. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIA SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, hebt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar en kosteloos informatie van ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt doen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerde account hebt bij de Website, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de Website plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account en een verklaring dat u in Californië woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Website, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

12. ACTUALISEREN WIJ DEZE MEDEDELING?

In het kort: Ja, wij zullen deze verklaring indien nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van deze wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u ons e-mailen op [email protected].