Vilkår og Betingelser

Sist oppdatert: juli 21, 2021

AVTALEN GJELDER

Disse Vilkårene for Bruk utgjør en juridisk bindende avtale som ble inngått mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ("du") og DeviceTests LLC ("Firmaet", "vi", "oss" eller "vår"), om din tilgang til og bruk av https://devicetests.com/ nettsiden, så vel som alle andre medier form, media channel, mobile nettsider eller mobile applikasjonen i slekt, knyttet, eller på annen måte er koblet til dette (samlet kalt "Nettstedet"). Du aksepterer at ved å få tilgang til Nettstedet, vil du har lest, forstått og akseptert å være bundet av disse Vilkårene for Bruk. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I ALLE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, SÅ DU ER UTTRYKKELIG FORBUDT FRA Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ AVSLUTTE BRUKEN UMIDDELBART.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan være lagt ut på Nettstedet fra tid til annen er herved uttrykkelig innlemmet i denne avtalen ved referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å foreta endringer eller modifikasjoner av disse Betingelsene fra tid til tid . Vi vil varsle deg om endringer ved å oppdatere "Sist oppdatert" - datoen av disse Vilkårene for Bruk, og du frasier deg enhver rett til å motta spesifikke varsel av hver slik endring. Vennligst sørg for at du sjekke Vilkårene hver gang du bruker Nettstedet vårt, slik at du forstår hvilke Vilkår som gjelder. Vil du være underlagt, og vil bli ansett for å ha blitt gjort kjent med og har akseptert, endringer i eventuelle reviderte Vilkår for Bruk av din fortsatte bruk av Nettstedet etter datoen slike reviderte Vilkår for Bruk er lagt ut.

Informasjon på Nettstedet er ikke ment for distribusjon til, eller bruk av en annen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land hvor slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift, eller som ville underkaste oss noen registrering kravet i en slik jurisdiksjon eller et land. Følgelig, de personer som velger å få tilgang til Nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

Nettsiden er ikke tilpasset i samsvar med industri-spesifikke bestemmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (FORSKRIFTER), Federal Information Security Management Act (FISMA), osv.), så hvis din vekselsvirkningene ville bli utsatt for slike lover, kan du ikke bruke dette Nettstedet. Du kan ikke bruke Nettstedet på en måte som ville krenke Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Nettstedet er ment for brukere som er minst 18 år gammel. Personer under 18 år er ikke tillatt å bruke eller registrere deg for Nettstedet.

OPPHAVSRETT

Med mindre annet er angitt, Nettsted er vår eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, hjemmeside design, lyd, video, tekst, bilder og grafikk på Nettstedet (samlet kalt "Innhold") og varemerker, servicemerker og logoer som finnes der (den "Merker") som er eid eller kontrollert av oss eller er lisensiert til oss, og som er beskyttet av opphavsrett og varemerke lover og diverse andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselover av de Forente Stater, internasjonale lover om opphavsrett, og internasjonale konvensjoner. Innholdet og Merker er gitt på Nettstedet "SOM den ER" for informasjon og personlig bruk. Unntatt det som er uttrykkelig angitt i disse Vilkårene for Bruk, ingen del av Nettstedet og ingen Innhold eller Merker kan kopieres, reproduseres, samlet, republiseres, lastes opp, legges ut, offentliggjøres, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges eller på annen måte utnyttes til kommersielle formål, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke Nettstedet, du er gitt en begrenset lisens til tilgang og bruk av Nettstedet og for å laste ned eller skrive ut en kopi av noen del av Innholdet som du har skikkelig fått tilgang kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i og til Nettstedet, Innhold og Merker.

BRUKEREN REPRESENTASJONER

Ved å bruke Siden, representerer og garanterer du at: (1) du har juridisk kapasitet, og du samtykker i å overholde disse Vilkårene for Bruk, (2) du er ikke mindre i den jurisdiksjonen der du bor; (3) vil du ikke få tilgang til Nettstedet gjennom automatisert eller ikke-menneskelige midler, enten det er gjennom en bot, script, eller på annen måte; (4) du vil ikke bruke Nettstedet til noe ulovlig eller uautorisert formål; og (5) din bruk av Nettstedet ikke vil bryte noen gjeldende lov eller forskrift.

Dersom du oppgir informasjon som er uriktig, unøyaktig, ikke oppdatert eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte din konto og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av Nettstedet (eller deler av disse).

FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke Nettstedet til noe formål annet enn det som vi ønsker å gjøre Nettstedet tilgjengelig. På Nettstedet kan ikke brukes i tilknytning til kommersielle sammenhenger, bortsett fra de som er spesielt godkjent eller godkjent av oss.

Som en bruker av Nettstedet, samtykker du til ikke å:

 1. Systematisk hente data eller annet innhold fra Nettstedet til å skape eller bygge opp, direkte eller indirekte, en samling, samling, database, eller en katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
 2. Lure, svindle, eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv konto informasjon som brukeren passord.
 3. Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhet-relaterte funksjoner på Nettstedet, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av Innhold eller håndhever begrensninger på bruken av Nettstedet og/eller Innholdet som finnes der.
 4. Nedsettende, anløpe, eller på annen måte skade, etter vår mening, oss og/eller Nettstedet.
 5. Bruk av enhver informasjon fra Nettstedet, for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
 6. Gjør feilaktig bruk av vår support-tjenester eller sender inn falske rapporter om overgrep eller forsømmelser.
 7. Bruke Nettstedet på en måte som er uforenlig med gjeldende lover eller forskrifter.
 8. Engasjere seg i uautorisert innramming av eller kobling til Nettstedet.
 9. Laste opp eller overføre (eller forsøk på å laste opp eller overføre virus, Trojanske hester eller andre materialer, inkludert overdreven bruk av store bokstaver, og spamming (kontinuerlig publisering av repeterende tekst), og som forstyrrer en parts uavbrutt bruk og glede av Siden eller endrer, svekker, forstyrrer, endrer, eller forstyrrer bruk, funksjoner, drift eller vedlikehold av Nettstedet.
 10. Delta i noen automatisert bruk av systemet, for eksempel ved hjelp av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller ved hjelp av data mining, roboter eller lignende data innsamling og utvinnings verktøy.
 11. Slette opphavsrett eller andre opphavsrettslige rettigheter varsel fra Innhold.
 12. Forsøk på å utgi seg for å være en annen bruker eller en person eller bruke brukernavnet til en annen bruker.
 13. Laste opp eller overføre (eller forsøk på å laste opp eller overføre) materiale som fungerer som en passiv eller aktiv innsamling av informasjon eller transmisjonsmekanismen, inkludert, uten begrensning, klart graphics interchange format ("gif"), 1×1 punkter, sporingsbilder, informasjonskapsler, eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som "spyware" eller "passiv innsamling mekanismer" eller "pcms").
 14. Forstyrre, avbryte eller opprette en unødig belastning på Nettstedet eller nettverk eller tjenester som er koblet til Nettstedet.
 15. Sjikanere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å gi hvilken som helst del av Nettstedet for deg.
 16. Forsøk på å omgå eventuelle tiltak av Nettstedet er utformet for å forhindre eller begrense tilgangen til Nettstedet, eller noen del av Nettstedet.
 17. Kopiere eller tilpasse nettstedets programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, Flash, PHP, HTML, JavaScript, eller annen kode.
 18. Unntatt slik det er tillatt av gjeldende lov, dechiffrere, dekompilere, demontere, eller reversere noe av programvaren som består av eller på noen som helst måte å gjøre opp en del av Området.
 19. Bortsett fra det som kan være et resultat av standard søkemotor eller nettleser bruk, bruk, starte, utvikle eller distribuere noen automatisert system, inkludert uten begrensning, noen edderkopp, robot, jukse-verktøyet, skrape, eller offline-leser som får tilgang til Nettstedet, eller bruk av, eller lansere noen uautorisert script eller annen programvare.
 20. Bruk en kjøper agent eller kjøper agent til å foreta et kjøp på Nettstedet.
 21. Gjør enhver uautorisert bruk av Nettstedet, inkludert innsamling av brukernavn og/eller e-postadresser til brukere ved elektroniske eller andre midler i den hensikt å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer ved hjelp av automatiske metoder eller under falskt grunnlag.
 22. Bruke Området som en del av et forsøk på å konkurrere med oss eller på annen måte bruke Nettstedet og/eller Innholdet til inntektsgenererende bestrebe eller kommersiell virksomhet.

BRUKERGENERERT BIDRAG

Nettstedet tilbyr ikke-brukere til å sende inn eller poste innhold. Vi kan gi deg muligheten til å opprette, sende, legge inn, vise, overføre, fremvise, publisere, distribuere eller spre innhold og materiale til oss eller på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag, eller personlig informasjon, eller annet materiale (heretter kalt "Bidrag"). Bidrag kan være synlig for andre brukere av Nettstedet og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan, alle Bidrag som sendes kan bli behandlet i samsvar med Nettstedet ditt Personvern. Når du oppretter eller gjøre tilgjengelig alle Bidrag, dere derved representerer og garanterer du at:

 1. Produksjon, distribusjon, overføring, offentlig visning eller ytelse, og få tilgang til, nedlasting eller kopiering av dine Bidrag ikke og vil ikke krenke immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmeligheter, eller de moralske rettighetene til noen tredjepart.
 2. Du er den som skaper og den som eier eller har de nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker, utgivelser, og tillatelse til å bruke og til å gi oss, Området, og andre brukere av Nettstedet til å bruke ditt Bidrag på noen måte som er tilsiktet av Nettstedet og disse Vilkårene for Bruk.
 3. Du har skriftlig samtykke, slipp, og/eller tillatelse fra hver og en identifiserbar person i deres Bidrag til å bruke navn eller bilde av hver og slik identifiserbar person for å aktivere inkludering og bruk av dine Bidrag på noen måte som er tilsiktet av Nettstedet og disse Vilkårene for Bruk.
 4. Ditt Bidrag er ikke falske, unøyaktige eller villedende.
 5. Ditt Bidrag er ikke uoppfordret eller uautorisert reklame, markedsføringsmateriell, pyramidespill, kjedebrev, søppelpost, masseutsendelser, eller andre former for annonsering.
 6. Ditt Bidrag er ikke støtende, uanstendige, lystige, støtende, voldelig, trakasserende, injurierende, ærekrenkende eller på annen måte upassende, (som definert av oss).
 7. Ditt Bidrag ikke latterliggjøre, håne, nedsettende, skremme, eller misbruk noen.
 8. Ditt Bidrag er ikke brukt til å sjikanere eller true (i juridisk forstand av disse vilkårene) noen annen person, og for å fremme vold mot en bestemt person eller gruppe av personer.
 9. Ditt Bidrag ikke bryte noen gjeldende lov, forordning eller regel.
 10. Ditt Bidrag ikke krenker personvernet eller offentlige rettigheter for noen tredjepart.
 11. Ditt Bidrag ikke strider mot gjeldende lover om barnepornografi, eller på annen måte har til hensikt å beskytte helse eller velvære til mindreårige.
 12. Ditt Bidrag ikke inneholder støtende kommentarer som er koblet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell preferanse, eller fysiske handikap.
 13. Ditt Bidrag ikke på annen måte krenke, eller lenke til materiale som er i strid med en bestemmelse i disse Vilkårene for Bruk, eller andre gjeldende lover eller forskrifter.

Enhver bruk av Nettstedet som er i strid med ovennevnte bryter disse Vilkårene for Bruk, og kan resultere i blant annet oppsigelse eller suspendering av din rett til å bruke Nettstedet.

BIDRAG LISENS

Du og Nettstedet samtykker til at vi kan få tilgang til, lagre, behandle og bruke informasjon og personlige data som du oppgir følgende vilkår og Retningslinjer for Personvern og dine valg (inkludert innstillinger).

Ved å sende inn forslag eller andre tilbakemeldinger på Nettsiden, samtykker du i at vi kan bruke og dele slike tilbakemeldinger, for ethvert formål, uten kompensasjon til deg.

Vi gjør ikke hevde noe eierskap over dine Bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle for deres Bidrag og noen immaterielle rettigheter eller opphavsrett eller andre opphavsrettslige rettigheter som er forbundet med ditt Bidrag. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle erklæringer eller garantier i dine Bidrag gitt av deg i et område på Nettstedet. Du er alene ansvarlig for dine Bidrag til Nettstedet, og du samtykker uttrykkelig til å utelukke oss fra ethvert og all ansvar og til å avstå fra enhver søksmål mot oss om ditt Bidrag.

INNSENDING

Du erkjenner og samtykker i at eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller andre opplysninger om Nettstedet ("Bidrag") gitt av deg til oss ikke er konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal egne eksklusive rettigheter, herunder alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og formidling av disse Anførsler for alle lovlige formål, kommersielle eller andre, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Du gir herved avkall på alle moralske rettigheter til slike Bidrag, og du garanterer herved at alle slike Bidrag er opprinnelige med deg eller at du har rett til å sende inn slike Bidrag. Du samtykker skal det ikke være noen regress mot oss for påstått eller faktisk overtredelse eller underslag av enhver form for høyre i dine innlegg.

TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD

Nettstedet kan inneholde (eller du kan sendes via Nettstedet) koblinger til andre nettsteder ("Tredjeparts Nettsteder"), så vel som artikler, bilder, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner, programvare og annet innhold eller andre elementer som hører til eller stammer fra en tredje part ("Tredjeparts Innhold"). Slike Tredjeparts Nettsteder og Tredjeparts Innhold, er ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, passende, eller fullstendigheten av oss, og vi er ikke ansvarlige for Tredjeparts Nettsteder som er tilgjengelig gjennom Nettstedet eller noen Tredjeparts Innhold som er lagt ut på, tilgjengelig gjennom, eller installert fra Nettstedet, inkludert innhold, nøyaktighet, offensiveness, meninger, pålitelighet, personvern praksis, eller andre retningslinjer for innholdet i Tredjeparts Webområder eller Tredjeparts Innhold. Inkludering av, linke til, eller som tillater bruk eller installasjon av Tredjeparts Webområder eller Tredjeparts Innhold, innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av dette av oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate Nettstedet og få tilgang til Tredjeparts Nettsteder eller til å bruke eller installere Tredjeparts Innhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være klar over disse Vilkårene for Bruk ikke lenger gjelder. Du bør gjennomgå de gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert personvern og innsamling av data praksis, av noen nettsted som du navigerer fra Nettstedet eller i forbindelse med eventuelle programmer du bruker eller installerer fra Nettstedet. Eventuelle kjøp du gjør gjennom Tredjeparts Nettsteder vil være gjennom andre nettsteder, og fra andre selskaper, og vi tar ikke ansvar i forhold til slike anskaffelser som er utelukkende mellom deg og den gjeldende tredjepart. Du samtykker i og erkjenner at vi ikke bifaller produkter eller tjenester som tilbys på Tredjeparts Nettsteder, og du skal holde oss skadesløse fra skade forårsaket ved kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg, skal du holde oss skadesløse fra ethvert tap påført av eller skade påført deg som er knyttet til eller som på noen måte fra en Tredjeparts Innhold eller enhver kontakt med Tredjeparts Nettsteder.

ANNONSØR

Vi tillater annonsører å vise sine annonser og annen informasjon i visse områder av Nettstedet, for eksempel sidebar reklame eller banner annonser. Hvis du er en annonsør, skal du ta det fulle ansvar for alle annonser du legger inn på Nettstedet og alle tjenester som tilbys på Nettstedet eller produkter som selges gjennom disse annonser. Videre, som en annonsør, garanterer og bekrefter du at du har alle rettigheter og myndigheter til å plassere annonser på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, offentlige rettigheter, og kontraktsmessige rettigheter. Vi bare gi plass til å plassere slike annonser, og vi har ingen andre forhold med annonsører.

ADMINISTRASJON AV NETTSTED

Vi forbeholder oss retten til, men ikke plikt, til å: (1) overvåke Området for brudd på disse Vilkårene for Bruk, (2) å ta nødvendige rettslige skritt mot alle som, i vårt eget skjønn bryter med loven eller disse Vilkårene for Bruk, inkludert, uten begrensning, rapportering slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3), etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgangen til, begrense tilgjengeligheten av, eller deaktiver (til den grad det er teknologisk gjennomførbart) noen av dine Bidrag eller hvilken som helst del av; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, for å fjerne fra Nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er overdreven størrelse, eller på noen måte er belastende å systemene våre; og (5) ellers administrere Nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og legge til rette for riktig drift av Nettstedet.

PERSONVERN

Vi bryr oss om personvern og sikkerhet. Vennligst se på våre Personvern: https://devicetests.com/no/personvernerklaering. Ved å bruke Nettstedet, samtykker du i å være bundet av våre Retningslinjer for Personvern, som er innlemmet i disse Vilkårene for Bruk. Vær oppmerksom på at Nettstedet er holdt i Usa. Hvis du bruker Nettstedet fra en annen region i verden med lover eller andre krav som regulerer personlige data innsamling, bruk eller utlevering som avviker fra gjeldende lover i Usa, deretter gjennom din fortsatte bruk av Nettstedet, du skal overføre data til Usa, og du godtar at dine data overføres til og behandles i Usa.

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse Vilkårene skal forbli i full kraft og effekt mens du bruker Nettstedet. UTEN Å BEGRENSE NOEN AV DE ANDRE BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL, ETTER EGET SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, NEKTE TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET (INKLUDERT BLOKKERE BESTEMTE IP-ADRESSER), TIL EN PERSON I HVILKEN SOM HELST GRUNN ELLER UTEN GRUNN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR BRUDD AV NOEN REPRESENTASJON, GARANTIER ELLER PAKT SOM FINNES I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK ELLER AV NOEN GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFT. VI KAN AVSLUTTE DIN BRUK AV ELLER DELTAKELSE I NETTSTEDET ELLER SLETTE ETHVERT INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU POSTET TIL ENHVER TID OG UTEN VARSEL, I VÅRT EGET SKJØNN.

Hvis vi avslutte eller suspendere kontoen din for noen grunn, er du forbudt å registrere deg og opprette en ny konto under ditt navn, en falsk eller lånt navn, eller navnet på noen tredjepart, selv om du kan opptre på vegne av tredjepart. I tillegg til å avslutte eller suspendere din konto, forbeholder vi oss retten til å ta nødvendige rettslige skritt, herunder uten begrensning å forfølge sivil, kriminell og rettslig oppreisning.

ENDRINGER OG AVBRUDD

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller slette innholdet på Nettstedet når som helst, eller for hvilken som helst grunn, etter eget skjønn og uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen på Nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av Nettstedet uten varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, pris endring, suspensjon eller opphør av Nettstedet.

Vi kan ikke garantere at dette Nettstedet vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller trenger for å utføre vedlikehold knyttet til Området, noe som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, endre, oppdatere, suspendere, avslutte eller på annen måte endre Nettstedet når som helst, eller for hvilken som helst grunn og uten varsel til deg. Du samtykker i at vi ikke har noe erstatningsansvar for tap, skader eller ulemper som er forårsaket av manglende evne til å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet i løpet av nedetid eller opphør av Nettstedet. Ingenting i disse Vilkårene skal tolkes slik at det forplikter oss til å opprettholde og støtte til Nettstedet eller til å levere eventuelle rettelser, oppdateringer, eller utgivelser i forbindelse med dette.

LOVVALG

Disse betingelsene styres av og tolkes i følge lovene i Estland, og bruken av de Forente Nasjoners Konvensjon om Kontrakter for Internasjonalt Salg av Varer er uttrykkelig unntatt. Hvis ditt hjemsted og vanlig oppholdssted er i EU, og du er en forbruker, kan du i tillegg har det vern som gis til deg av obligatoriske bestemmelser i loven i landet der du bor. DeviceTests LLC og deg selv, både samtykker å forelegge deg til den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Harjumaa, noe som betyr at du kan gjøre et krav for å forsvare din consumer protection rettigheter i forhold til disse Vilkårene for Bruk i Estland, eller i det landet der du bor.

TVISTELØSNING

Uformelle Forhandlinger

For å fremskynde oppløsning og kontroll kostnaden av enhver tvist, uenighet eller krav relatert til disse Vilkårene for Bruk (hver en "Tvist" og samlet "Tvister") forårsaket av enten deg eller oss (individuelt, en "Part" og heretter kalt "Partene"), godtar Partene først forsøke å forhandle frem en Tvist (med unntak av de Tvister som uttrykkelig er angitt nedenfor) uformelt for minst tretti (30) dager før du starter meklingen. Slike uformelle forhandlinger begynner etter skriftlig varsel fra en Part til den annen Part.

Bindende Voldgift

Enhver tvist som oppstår fra relasjoner mellom Partene til denne avtalen skal avgjøres av en oppmann som vil bli valgt i samsvar med Voldgift og Interne Regler i den Europeiske Domstol for Voldgift for å være en del av det Europeiske Senter for Voldgiftsretten har sitt sete i Strasbourg, og som er i kraft på det tidspunktet søknaden om voldgift er arkivert, og som innføringen av denne bestemmelsen innebærer godkjennelse. Den voldgiftsspråket skal være Tallinn, Estland. Språk for forhandlingene skal være engelsk. Gjeldende regler materielle loven skal være lov i Estland.

Restriksjoner

Partene er enige om at all megling skal være begrenset til Tvisten mellom Partene hver for seg. I den utstrekning det er tillatt ved lov, (a) ikke meklingen skal være sammen med noen annen prosess, (b) det er ingen rett eller myndighet for eventuelle Tvister å være arbitrated på en class-action grunnlaget for eller til å utnytte class action prosedyrer; og (c) det er ingen rett eller myndighet for eventuelle Tvister som bringes i en påstått representant på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra Uformelle Forhandlinger og Voldgift

Partene er enige om at følgende Tvister som ikke er i henhold til de ovenstående bestemmelsene om uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) enhver Tvist som ønsker å håndheve eller beskytte, eller om gyldigheten av noen av de immaterielle rettighetene til en Part; (b) enhver Tvist relatert til, eller som oppstår fra, beskyldninger om tyveri, piratkopiering, invasjon av personvernet, eller uautorisert bruk; og (c) eventuelle krav om midlertidige forføyninger. Hvis denne bestemmelsen er funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, da ingen av Partene vil velge å avgjøre enhver Tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves og at slik Tvist skal avgjøres av en domstol i en kompetent jurisdiksjon innenfor domstolene oppført for jurisdiksjon over, og Partene samtykker å forelegge deg til den personlige jurisdiksjonen til at domstolen.

KORREKSJON

Det kan være informasjon på Nettstedet ditt som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og for å endre eller oppdatere informasjonen på Nettstedet når som helst og uten forvarsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSTEDET ER GITT PÅ EN "SOM ER" OG " SOM TILGJENGELIG BASIS. DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG TJENESTENE VÅRE VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK AV DISSE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. VI GIR INGEN GARANTIER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLDET PÅ NETTSTEDET ELLER INNHOLDET AV NOEN NETTSTEDER SOM ER LENKET TIL NETTSTEDET, OG VI VIL IKKE TA PÅ SEG NOE ANSVAR ELLER FORPLIKTELSE FOR NOEN (1) FEIL, FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER PÅ INNHOLD OG MATERIELL, (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM, AV NOE SLAG SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE, OG/ELLER ALLE, OG ALLE PERSONLIGE INFORMASJON OG/ELLER FINANSIELL INFORMASJON SOM ER LAGRET DER, (4) AVBRUDD ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) FEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER, ELLER LIGNENDE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER VIA NETTSTEDET AV EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD OG MATERIALER, ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOEN ART SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV INNHOLD SOM LEGGES UT, OVERFØRES ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER IKKE, GODKJENNER, GARANTERER ELLER PÅTAR SEG ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE SOM ANNONSERT ELLER SOM TILBYS AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, HYPERKOBLET NETTSIDE, ELLER HVILKEN SOM HELST NETTSIDE ELLER MOBILE APPLIKASJONEN OMTALT I ET BANNER ELLER ANDRE REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE EN PART ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTS LEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM ETHVERT MEDIUM ELLER I HVILKET SOM HELST MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DØMMEKRAFT OG VÆR FORSIKTIG DER DET ER HENSIKTSMESSIG.

ANSVARSBEGRENSNING

IKKE I NOE TILFELLE VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, PÅFØLGENDE, EKSTRAORDINÆRE SKADER, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE, TAPTE INNTEKTER, TAP AV DATA ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV NETTSTEDET, SELV OM VI HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT OM NOE IMOT HERI, VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG, UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV FORM FOR HANDLING, VIL TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL $5000.00 USD. BESTEMTE OSS STATLIGE LOVER OG INTERNASJONALE LOVER IKKE TILLATER BEGRENSNINGER PÅ STILLTIENDE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVER GJELDER FOR DEG, KAN NOEN ELLER ALLE AV DE OVENNEVNTE FRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å forsvare, beskytte og holde oss skadesløse, herunder våre datterselskaper, samarbeidspartnere, og alle våre respektive ledere, agenter, partnere og ansatte fra og mot alle tap, skade, ansvar, krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorarer og utgifter, laget av noen tredjepart på grunn av eller som oppstår som følge av: (1) bruk av Nettstedet; (2) brudd på disse Vilkårene for Bruk, (3) eventuelle brudd på dine representasjoner og garantier som er fastsatt i disse Vilkårene for Bruk, (4) din overtredelse av tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter; eller (5) noen åpenbare skadelig handling mot en annen bruker av Nettstedet som du er koblet via Nettstedet. Uavhengig av det foregående, forbeholder vi oss retten til, for egen regning, å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av alle anliggender som er nødvendig for å beskytte oss, og du samtykker i å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil gjøre en rimelig innsats for å varsle deg om eventuelle slike krav, søksmål eller rettergang som er gjenstand for denne erstatning dersom du blir gjort oppmerksom på det.

BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til Nettstedet ditt for det formål å administrere ytelsen på Nettstedet, samt data om din bruk av Nettstedet. Selv om vi utfører vanlig rutine for sikkerhetskopiering av data, er du egenhendig ansvarlig for alle data som du overfører eller som er relatert til aktivitet som du har igangsatt du bruker Nettstedet. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for eventuelle tap eller ødeleggelse av slike data, og du frasier deg herved rett til handling mot oss som oppstår fra slike tap eller korrupsjon av slike data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER, OG SIGNATURER

Besøker Nettstedet, sende oss e-post, og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker til å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, kunngjøringer, opplysninger og annen kommunikasjon som vi leverer til deg elektronisk, via e-post og på Nettstedet, oppfyller eventuelle juridiske krav om at slik kommunikasjon må foreligge skriftlig. GODTAR DU BRUK AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, AVTALER, ORDRE OG ANDRE POSTER OG TIL ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER AV TRANSAKSJONER STARTET ELLER FULLFØRT AV OSS ELLER VIA NETTSTEDET. Du gir herved avkall på rettigheter eller krav under noen lover, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original underskrift eller levering eller oppbevaring av ikke-elektronisk arkiv, eller ved betaling eller tildeling av studiepoeng på andre måter enn elektronisk.

CALIFORNIA BRUKERE OG BEBOERE

Hvis en klage med oss er ikke tilfredsstillende løst, kan du kontakte Klagen Hjelp Enhet av Delingen av forbrukertjenester av California Department of Consumer Affairs skriftlig i 1625 Nord-Markedet Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

DIVERSE

Disse Vilkårene for Bruk og eventuelle retningslinjer eller drift regler postet av oss på Nettstedet eller i forhold til Området utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår manglende evne til å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i disse Vilkårene for Bruk skal ikke anses som en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Disse Vilkårene for Bruk operere i den grad det er tillatt ved lov. Vi kan tildele noen eller alle av våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlig eller erstatningspliktig for eventuelle tap, skade, forsinkelse eller unnlatelse av å handle forårsaket av forhold utenfor vår rimelige kontroll. Hvis noen bestemmelse eller del av en bestemmelse i disse Vilkårene for Bruk er fast bestemt på å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen eller delen av bestemmelsen anses som atskilt fra disse Vilkårene for Bruk, og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser. Det er ingen joint venture, partnerskap, ansettelse eller agentur forhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse Vilkårene for Bruk eller bruk av Nettstedet. Du samtykker i at disse Vilkårene for Bruk skal ikke holdes mot oss i kraft av å ha skrevet dem. Du gir herved avkall på alle forsvar du kan ha basert på elektronisk form i disse Vilkårene for Bruk og mangel på signering av partene i avtalen er å utføre disse Vilkårene for Bruk.

KONTAKT OSS

For å løse en klage på Nettstedet eller til å motta nærmere informasjon om bruken av Nettstedet, kan du kontakte oss på: [email protected].