Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2021 r.

Dziękujemy za wybór bycia częścią naszej społeczności w DeviceTests LLC ("Firma", "my", "nas", "nasz"). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i Państwa prawa do prywatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami na adres [email protected].

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową https://devicetests.com ("Strona internetowa"), a bardziej ogólnie, korzystają Państwo z którejkolwiek z naszych usług ("Usługi", które obejmują Stronę internetową), doceniamy to, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o prywatności staramy się wyjaśnić Państwu w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i jakie prawa mają Państwo w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcą Państwo trochę czasu na dokładne zapoznanie się z nią, ponieważ jest ona bardzo ważna. Jeśli są jakieś warunki w tej informacji o prywatności, z którymi się Państwo nie zgadzają, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych usług.

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą stronę internetową), jak również wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą informację o prywatności, ponieważ pomoże ona Państwu zrozumieć, co robimy z informacjami, które zbieramy.

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie:Niektóre informacje - takie jak Państwa adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Podczas Państwa wizyty, korzystania lub poruszania się po stronie internetowej automatycznie gromadzimy pewne informacje. Informacje te nie ujawniają Państwa tożsamości (jak Państwa imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą zawierać informacje o urządzeniu i sposobie użytkowania, takie jak Państwa adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej strony internetowej oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:

 • Logi i dane użytkowe. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie podczas Państwa dostępu lub korzystania z naszej strony internetowej i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu, w jaki Państwo z nami współpracują, te dane dziennika mogą obejmować Państwa adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i jej ustawienia oraz informacje o Państwa aktywności na Stronie internetowej (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Państwa użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne działania, które Państwo podejmują, np. z jakich funkcji Państwo korzystają), informacje o zdarzeniach na urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane "crash dumps") i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia. Gromadzimy dane o urządzeniach, takie jak informacje o Państwa komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do strony internetowej. W zależności od używanego urządzenia, te dane o urządzeniu mogą zawierać takie informacje, jak Państwa adres IP (lub serwera proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator telefonii komórkowej, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane o lokalizacji. Gromadzimy dane dotyczące lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Państwa urządzenia, które mogą być dokładne lub niedokładne. To, ile informacji zbieramy, zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do strony internetowej. Na przykład, możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które mówią nam o Państwa aktualnej lokalizacji (na podstawie Państwa adresu IP). Mogą Państwo zrezygnować z zezwalania nam na zbieranie tych informacji poprzez odmowę dostępu do tych informacji lub poprzez wyłączenie ustawień lokalizacji w Państwa urządzeniu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że w przypadku rezygnacji, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Państwa informacje dla celów wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z Państwem, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Państwa zgody.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej Strony internetowej do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do tych celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Wykorzystujemy zebrane lub otrzymane informacje:

 • Do wysyłania do Państwa informacji administracyjnych. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, zasadach i polityce.
 • W celu ochrony naszych usług. Możemy wykorzystywać Państwa informacje jako część naszych wysiłków mających na celu utrzymanie naszej Strony internetowej bezpiecznej i chronionej (na przykład, w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).
 • W celu egzekwowania naszych warunków warunków i polityki dla celów biznesowych, w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą umową.
 • Aby odpowiedzieć na żądania prawne i zapobiec szkodom. Jeżeli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, możemy być zmuszeni do sprawdzenia posiadanych przez nas danych w celu ustalenia sposobu odpowiedzi.
 • Dla innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać Państwa dane do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej strony internetowej, produktów, marketingu i Państwa doświadczeń. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i anonimowej, tak aby nie były one kojarzone z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać identyfikowalnych danych osobowych bez Państwa zgody.

3. CZY PAŃSTWA INFORMACJE BĘDĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIANE?

W skrócie: Udostępniamy informacje wyłącznie za Państwa zgodą, w celu przestrzegania prawa, świadczenia Państwu usług, ochrony Państwa praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Państwa dane, które posiadamy, na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli udzielili nam Państwo konkretnej zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to racjonalnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: Jeżeli zawarliśmy z Państwem umowę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.
 • Zobowiązania prawne: Możemy ujawnić Państwa dane, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie (w tym w odpowiedzi na żądanie władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Istotne interesy: Możemy ujawnić Państwa dane, jeżeli uznamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym bierzemy udział.

Bardziej szczegółowo, możemy być zmuszeni do przetwarzania Państwa danych lub udostępniania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Państwa dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.

4. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

W skrócie: Możemy korzystać z plików cookie i innych technologii śledzenia w celu gromadzenia i przechowywania Państwa informacji.

Możemy używać cookies i podobnych technologii śledzenia (takich jak web beacons i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak mogą Państwo odrzucić określone pliki cookie, są przedstawione w naszej Informacji o plikach cookie.

5. CZY PAŃSTWA INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?

W skrócie: Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Państwa informacje w krajach innych niż Państwa kraj.

Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli wchodzą Państwo na naszą stronę internetową z zewnątrz, proszę mieć świadomość, że Państwa informacje mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych zakładach oraz przez osoby trzecie, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe (patrz "Czy Państwa informacje będą przekazywane komukolwiek?" powyżej), w i innych krajach.

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (UK), to w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych lub inne podobne przepisy, które są tak samo obszerne jak w Państwa kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki, aby chronić Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i obowiązującym prawem.

6. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO WOBEC STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH?

W skrócie: Nie jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniają Państwo osobom trzecim, które reklamują naszą stronę internetową, ale nie są z nią powiązane.

Strona internetowa może zawierać reklamy od osób trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać linki do innych stron internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazują Państwo osobom trzecim. Wszelkie dane zebrane przez osoby trzecie nie są objęte niniejszą informacją o ochronie prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki i polityki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich, w tym innych stron internetowych, usług lub aplikacji, do których mogą prowadzić odnośniki ze strony internetowej. Powinni Państwo zapoznać się z polityką takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio w celu uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE?

W skrócie: Przechowujemy Państwa informacje tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. wymagania podatkowe, księgowe lub inne wymagania prawne). Żaden cel określony w niniejszej informacji nie wymaga od nas przechowywania Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż 1 rok.

Jeżeli nie będziemy mieli dalszej uzasadnionej potrzeby biznesowej, aby przetwarzać Państwa dane osobowe, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

8. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA INFORMACJI?

W skrócie: Dążymy do ochrony Państwa danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu ochrony Państwa informacji, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa transmisji elektronicznej przez Internet lub technologii przechowywania informacji, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i w niewłaściwy sposób gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Państwa informacji. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Strony internetowej odbywa się na Państwa własne ryzyko. Powinni Państwo korzystać z Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

9. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Mogą Państwo w każdej chwili przejrzeć, zmienić lub zlikwidować swoje konto.

Jeżeli są Państwo mieszkańcami EOG lub Wielkiej Brytanii i uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Ich dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Szwajcarii, dane kontaktowe do urzędów ochrony danych znajdą Państwo tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeżeli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeżeli zdecydują się Państwo na usunięcie plików cookie lub odrzucenie plików cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszej strony internetowej. Aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, stosowanej przez reklamodawców na naszej stronie internetowej, proszę odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/.

10. KONTROLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK

Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track ("DNT") lub ustawienie, które mogą Państwo aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o Państwa aktywności w Internecie. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny dla rozpoznawania i realizacji sygnałów DNT. W związku z tym nie reagujemy obecnie na sygnały DNT przeglądarki lub inne mechanizmy, które automatycznie informują o tym, że nie chcą być Państwo śledzeni online. Jeżeli w przyszłości zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Państwa o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o prywatności.

11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeżeli są Państwo mieszkańcami Kalifornii, przysługują Państwu szczególne prawa dotyczące dostępu do Państwa danych osobowych.

California Civil Code Section 1798.83, znana również jako prawo "Shine The Light", zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeżeli istnieją), które ujawniliśmy osobom trzecim w celu marketingu bezpośredniego oraz nazwisk i adresów wszystkich osób trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeżeli są Państwo mieszkańcami Kalifornii i chcieliby Państwo złożyć taki wniosek, prosimy o przesłanie go do nas na piśmie, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Jeżeli mają Państwo mniej niż 18 lat, mieszkają w Kalifornii i mają zarejestrowane konto na Stronie internetowej, mają Państwo prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie zamieszczają Państwo na Stronie internetowej. Aby zażądać usunięcia takich danych, proszę skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Państwa kontem oraz oświadczenie, że mieszkają Państwo w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie prezentowane na Stronie internetowej, ale proszę mieć świadomość, że dane te mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. z kopii zapasowych, itp.).

12. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE DO TEGO ZAWIADOMIENIA?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować niniejszą informację w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami prawa.

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą "Zaktualizowano", a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od momentu jej udostępnienia. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Państwa o tym powiadomić poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie Państwu powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy Państwa informacje.

13. JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?

Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące niniejszego powiadomienia, mogą Państwo wysłać do nas e-mail na adres [email protected].